Polyfunkčný objekt MIEROVÁ

Ružinov, Bratislava

V susedstve staršieho projektu Perla Ružinova, na mieste Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, pripravujeme výstavbu dvojice objektov.

Stavba predstavuje nový polyfunkčný objekt s funkciami krátkodobého ubytovania s príslušným vybavením, bývaním a obchodnými priestormi, tvorenými dvoma samostatnými nadzemnými objektmi, ktoré sú prepojené 2 podzemnými parkovacími podlažiami.

Prvý objekt má 13 nadzemných podlaží a ustúpené 14-te podlažie, druhý má 7 nadzemných podlaží.

Budovy hmotovo reagujú na okolitú zástavbu, jednak na Perlu Ružinova, ako aj na staršiu prestavanú funkcionalistickú bytovku na Brodnej ulici.

Galéria